Xanh xám

Discussion in 'Góc Ảnh Đẹp' started by ditchimte, Jul 11, 2017.

 1. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  [​IMG]
  ๖ۣۜĐây là phòng trưng bày ảnh của dịt, không phải shop ảnh.
  ๖ۣۜMọi người có thể lấy ảnh tùy thích nhưng hãy để lại dấu hiệu.
  ๖ۣۜHãy like cho dịt nếu thấy ảnh đẹp
  ๖ۣۜDịt không chịu trách nhiệm nếu ảnh trùng vì cũng có nhiều topic lập ra để trưng bày ảnh.
  ๖ۣۜ Nguồn ảnh: Pinterest, google, we heart it,...

  .....OoO.....
   
  Last edited: Jul 11, 2017
  Lin :3, ShinoTanako, shikimi and 3 others like this.
 2. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  Tomoe-gata, where are u now?:">:">
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 3. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 4. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Lin :3, ShinoTanako, AirAoi and 4 others like this.
 5. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Lin :3, ShinoTanako, AirAoi and 5 others like this.
 6. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Lin :3, ShinoTanako and AirAoi like this.
 7. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 8. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Lin :3, ShinoTanako and AirAoi like this.
 9. ditchimte

  ditchimte Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Jul 11, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  214
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Female
  Location:
  Động Bangtan
  ๖ۣۜDịt's gallery
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Lin :3, ShinoTanako and AirAoi like this.

Share This Page

Share