Tuel's Gallery

Discussion in 'Góc Ảnh Đẹp' started by Lana :3, Apr 5, 2017.

?

Ảnh có đẹp hông? :3

 1. Đẹp lồng lộn nha ~

  11 vote(s)
  78.6%
 2. Bình thường mà chế ~

  1 vote(s)
  7.1%
 3. Nah, tui lượn ~

  2 vote(s)
  14.3%
 1. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  10. Nala Cat

  --

  Nguồn: facebook
  Collecter:
  Số lượng: 20 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Awwww...~ <3
   
 2. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  11. Water Color with 鬽

  --

  Nguồn: pixiv
  Artist:
  Số lượng: 11 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Sẽ còn kì 2. Bò đi ngủ đây, tạm thời như thế. :3
   
  Last edited: Apr 28, 2017
 3. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  12. Water Color with 鬽 [2]
  --

  Nguồn: pixiv
  Artist:
  Số lượng: 33 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Tay tui đã liệt sau khi post hết ảnh. ; ; Hiu hiu lười qué
   
  Last edited: Apr 28, 2017
 4. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  13. 0°C

  --

  Nguồn: facebook
  Collector: Miss G
  Số lượng: 24 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Klq nhưng cái pic rau đông lạnh khiến tui nhớ đến Chợ :v
   
  Last edited: Apr 28, 2017
 5. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  14. Spring Bird

  --

  Nguồn: facebook
  Photographer: Marta Bevacqua
  Collector:
  _Cattleya_
  Số lượng: 15 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited: Apr 29, 2017
  Kingaria, helen02 and KarenMoore like this.
 6. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  15. Like Sunshine

  --

  Nguồn: facebook
  Photo: 拍照片的詹鸿瑞
  Collector: Nice9
  Số lượng: 14 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Tui đang nghe Stay - Zedd ft. Alessia Cara. Hay gớm <3
   
  Last edited: Apr 29, 2017
  Kingaria, KarenMoore and helen02 like this.
 7. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  16. Photos by 황채원

  --

  Nguồn: facebook
  Collector: Nice9
  Model: 송현근
  Số lượng: 15 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Tự nhiên để ý Gallery của mình hơi thiếu bóng trai. <3 Thụ kìa. <3
   
  Last edited: May 4, 2017
  Kingaria, KarenMoore and helen02 like this.
 8. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  17. The most beautiful

  --

  Nguồn: facebook
  Photographer: 拾光印象
  Số lượng: 10 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   
  Kingaria, KarenMoore and helen02 like this.
 9. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  18. Good Night

  --

  Nguồn: facebook
  Collector: Miss G
  Số lượng: 18 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Kingaria, KarenMoore and helen02 like this.
 10. Lana :3

  Lana :3 Thiên Thể
  • 88/128

  Joined:
  Aug 27, 2016
  Messages:
  263
  Likes Received:
  854
  Trophy Points:
  88
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Núp lùm hóng hớt
  Location:
  Hà Nội
  19. 爱丽丝的羽毛

  --

  Nguồn: facebook
  Photo: © 马超soleil
  Collector: Nice9
  Số lượng: 12 ảnh

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Thật phởn đời.
   
  helen02 and KarenMoore like this.

Share This Page

Share