Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Thông báo về việc thành lập box Bang hội

Discussion in 'Bang Hội' started by bagiaxulanh, May 19, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. bagiaxulanh

  bagiaxulanh cá đá kute.
  • 123/128

  Joined:
  Jan 25, 2012
  Messages:
  2,416
  Likes Received:
  24,122
  Trophy Points:
  123
  Gender:
  Female
  Occupation:
  kinh doanh
  Location:
  omsk-russia
  Để tạo thêm sân chơi mới cho các member BQT đã quyết định mở thêm box Bang Hội để cho các hội,nhóm của 4rum giao lưu và phát triển.mỗi hội,nhóm khi đc phép thành lập sẽ đc mở một topic và hàng tháng chủ hội,nhóm sẽ phải báo cáo tình hoạt động của hội,nhóm mình cho BQT.BQT sẽ theo dõi quá trình hoạt động của các hội,nhóm và sẽ cho phép hội nhóm lập box riêng nếu thấy hội,nhóm đó hoạt động hiệu quả.hàng tháng cũng sẽ tìm ra hội nhóm của tháng thông qua những hoạt động của họ.
   

Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page