Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Sao nào giỏi troll người khác nhất?

Discussion in 'Khảo Sát' started by Ramu desu, Apr 28, 2015.

 1. Ramu desu

  Ramu desu Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Sep 16, 2014
  Messages:
  168
  Likes Received:
  499
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Location:
  Home :3
  Etou, như trên thoy, ai giỏi troll nhất hả mấy mem?
   

 2. Scorpio Sakura

  Scorpio Sakura Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Apr 25, 2015
  Messages:
  48
  Likes Received:
  246
  Trophy Points:
  8
  Location:
  The dark
  Có lẽ là Bạch Dương
   
 3. hhanaka315

  hhanaka315 Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  May 1, 2015
  Messages:
  175
  Likes Received:
  381
  Trophy Points:
  118
  mình nghĩ là bảo bình
   
 4. Super Aquarius

  Super Aquarius Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Jun 18, 2015
  Messages:
  21
  Likes Received:
  38
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Student
  Location:
  Love Live School Idol
  Ma kết hoặc Mã vì BFF của mình là Mã suốt ngày troll bọn trong lớp thui à!
   
 5. Lovely o0o Aries

  Lovely o0o Aries Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Apr 24, 2016
  Messages:
  256
  Likes Received:
  721
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  mềnh là "thánh troll" của lớp đêy :byebye00:
   
 6. Tiên Helen

  Tiên Helen Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Jun 29, 2016
  Messages:
  321
  Likes Received:
  281
  Trophy Points:
  118
  Song Ngư, ba mình là thánh troll
   
 7. Takasugi Shinsuke

  Takasugi Shinsuke Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Sep 28, 2017
  Messages:
  168
  Likes Received:
  285
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Hủ Nam
  Location:
  Sao Hỏa

Share This Page