RPG - Role Play Game

Discussion in 'Lưu Trữ' started by o0oCHAOSo0o, May 20, 2016.

?

Bạn có muốn thử?

 1. Yes

  42 vote(s)
  93.3%
 2. No

  3 vote(s)
  6.7%
 1. o0oCHAOSo0o

  o0oCHAOSo0o Ổi's
  • 525/213

  Joined:
  Oct 25, 2012
  Messages:
  2,631
  Likes Received:
  22,330
  Trophy Points:
  525
  Gender:
  Male
  Location:
  Host Club Street - NY
  ^Lúc trước có thông báo đâu, vẫn làm bình thường đó thôi •__•
   
 2. JBK Sai Seyes

  JBK Sai Seyes Hành Tinh
  • 223/213

  Joined:
  May 26, 2015
  Messages:
  229
  Likes Received:
  1,280
  Trophy Points:
  223
  JBK Sai Seyes - Sờ


  Trúng cũng được
  Không trúng cũng không sao
  Nhưng đừng là 3rd
  Đừng là 3rd
  Đừng
   
 3. Baka Tsunami Sekai

  Baka Tsunami Sekai Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Mar 31, 2015
  Messages:
  193
  Likes Received:
  599
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Nuôi gái
  Location:
  Chỗ nào có gái
 4. Las tos

  Las tos - The Winner -
  • 217/213

  Joined:
  Oct 29, 2015
  Messages:
  457
  Likes Received:
  3,046
  Trophy Points:
  217
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Chửi thuê
  Location:
  Thiên Đình
  Las tos - La to nhận điểm chia sẻ theo luật
   

Share This Page

Share