Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Quản lý | Yêu cầu | Thắc mắc | Góp ý | Kiện cáo (Update 6/2/2017)

Discussion in 'Made by mem MN12CS' started by KingArea, Feb 6, 2017.

 1. Kioz Kioz

  Kioz Kioz Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Oct 13, 2016
  Messages:
  49
  Likes Received:
  321
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Last edited by a moderator: Mar 23, 2018
 2. Nguyet Vi Tien Tu

  Nguyet Vi Tien Tu Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Feb 14, 2015
  Messages:
  142
  Likes Received:
  1,476
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Mộng Lạc Phù Hoa
  Location:
  Lăng Phong Hồ Lạc Phủ
  ad cho mình hỏi, mình đăng có hai truyện dài kì viết riêng, nhưng một trong số đó mình đang tạm thời hết ý tưởng nên muốn đưa vào box lưu trữ. như vậy, mình có thể đăng thêm một truyện dài kì khác trong khi đã có 1 truyện tiếp tục viết và môtj truyện đưa vào lưu trữ không? cảm ơn trước ạ
   
 3. Lost Child

  Lost Child Papaver Somniferum Staff Member
  • 263/213

  Joined:
  Nov 13, 2012
  Messages:
  2,195
  Likes Received:
  7,512
  Trophy Points:
  263
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Boss
  Location:
  Infernal Famiglia
  Được nhé.
   
 4. Nguyet Vi Tien Tu

  Nguyet Vi Tien Tu Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Feb 14, 2015
  Messages:
  142
  Likes Received:
  1,476
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Mộng Lạc Phù Hoa
  Location:
  Lăng Phong Hồ Lạc Phủ
 5. hactubang

  hactubang Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Apr 14, 2017
  Messages:
  83
  Likes Received:
  489
  Trophy Points:
  108
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Tù nhân vì buôn bán thuốc phiện
  Location:
 6. A Dora Bit

  A Dora Bit Thiên Thạch
  • 23/43

  Joined:
  Feb 22, 2016
  Messages:
  69
  Likes Received:
  299
  Trophy Points:
  23
  Occupation:
  Kì lân quàng hậu
  Location:
  Vùng đất Cầu Vồng
 7. tranglinh

  tranglinh Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Apr 19, 2015
  Messages:
  152
  Likes Received:
  1,387
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  tác phẩm hoàn rồi qua đâu để báo ạ
   

Share This Page