Phân tích độ hợp nhau giữa các chòm sao

Discussion in 'Sưu tầm' started by toto_tieuma, Sep 20, 2012.

 1. toto_tieuma

  toto_tieuma Hành Tinh
  • 303/213

  Joined:
  Apr 9, 2012
  Messages:
  772
  Likes Received:
  4,833
  Trophy Points:
  303
  Yahoo! Messenger:
  dori_wendy_35@yahoo.com
  [Bạch Dương]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Thiên Bình
  P/s: Bạch Dương hợp để kết hôn với Thiên Bình nhưng khi yêu Sư Tử hoặc Nhân Mã thì Bạch Dương sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Kim Ngưu]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Sư Tử, Xử Nữ, Thần Nông, Ma Kết, Bảo Bình

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Xử Nữ, Ma Kết, Thần Nông

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Thần Nông
  P/s: Kim Ngưu hợp để kết hôn với Thần Nông nhưng khi yêu Xử Nữ hoặc Ma Kết thì Kim Ngưu sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Cự Giải]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Thiên Bình, Thần Nông, Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Thần Nông, Song Ngư, Ma Kết

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Ma Kết

  P/s: Cự Giải hợp để kết hôn với Ma Kết nhưng khi yêu Thần Nông hoặc Song Ngư thì Cự Giải sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Sư Tử]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Thần Nông, Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Bảo Bình

  P/s: Sư Tử hợp để kết hôn với Bảo Bình nhưng khi yêu Nhân Mã hoặc Bạch Dương thì Sư Tử sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Song Tử]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Nhân Mã

  P/s: Song Tử hợp để kết hôn với Nhân Mã nhưng khi yêu Thiên Bình hoặc Bảo Bình thì Song Tử sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Thiên Bình]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Bạch Dương

  P/s: Thiên Bình hợp để kết hôn với Bạch Dương nhưng khi yêu Song Tử hoặc Bảo Bình thì Thiên Bình sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!
  -llolle0-

  [Thiên Yết]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Kim Ngưu

  P/s: Thần Nông hợp để kết hôn với Kim Ngưu nhưng khi yêu Song Ngư hoặc Cự Giải thì Thần Nông sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Nhân Mã]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ, Sư Tử

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Song Tử
  P/s: Nhân Mã hợp để kết hôn với Song Tử nhưng khi yêu Bạch Dương hoặc Sư Tử thì Nhân Mã sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Ma Kết]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Cự Giải

  P/s: Ma Kết hợp để kết hôn với Cự Giải nhưng khi yêu Kim Ngưu hoặc Xử Nữ thì Ma Kết sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Bảo Bình]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Song Tử, Kim Ngưu, Sư Tử, Thần Nông, Thiên Bình

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Sư Tử
  P/s: Bảo Bình hợp để kết hôn với Sư Tử nhưng khi yêu Song Tử hoặc Thiên Bình thì Bảo Bình sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-

  [Song Ngư]
  ♥ Vòng gửi xe: 12 chòm sao

  ♥ Vòng 1 (hợp để làm bạn) : Cự Giải, Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Thần Nông

  ♥ Vòng 2 (hợp để hẹn hò) : Cự Giải, Xử Nữ, Thần Nông

  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Xử Nữ

  P/s: Song Ngư hợp để kết hôn với Xử Nữ nhưng khi yêu Cự Giải hoặc Thần Nông thì Song Ngư sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!

  -llolle0-


  Nguồn: fb.Khám phá bí ẩn 12 chòm sao
   
 2. phoenix262

  phoenix262 Thiên Thể
  • 93/128

  Joined:
  Aug 23, 2012
  Messages:
  181
  Likes Received:
  633
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Trời không cung nào hợp để kết hôn với Song Ngư cả là sao :-s
   
  MV love MG likes this.
 3. kita.raidon

  kita.raidon Thiên Thể
  • 63/64

  Joined:
  Jan 1, 2012
  Messages:
  221
  Likes Received:
  199
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Female
  Thiếu mất Xử nữ ý mà =__="
   
 4. caovang_436

  caovang_436 Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Mar 20, 2012
  Messages:
  39
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Occupation:
  học sinh
  Location:
  phường phú sơn
  song ngư với xữ nữ không hợp nhau thì sao mà lấy nhau đc nhỉ:eek:
   
 5. YunjiSuxu

  YunjiSuxu Thiên Thể
  • 93/128

  Joined:
  Mar 4, 2012
  Messages:
  454
  Likes Received:
  376
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Vô công rồi nghề
  Yahoo! Messenger:
  isismeomeo@yahoo.com
  Xn đâu nhờ =.=
   
 6. Jubilant

  Jubilant Thiên Thạch
  • 28/43

  Joined:
  Sep 19, 2012
  Messages:
  115
  Likes Received:
  51
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Nhìn muốn lé mất mà không thất Xử Nữ đâu hết nhưng mà mình hợp với Kim Ngưu thật :)
   
  liarliar likes this.
 7. Akira Micheal

  Akira Micheal Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Jun 26, 2012
  Messages:
  21
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  Yahoo! Messenger:
  binhthiendainguyensoai
  mình từng làm banju với SN nhưng toàn cãi nhau zậy trời :-/
   
 8. Sagalamia

  Sagalamia Thiên Thể
  • 93/128

  Joined:
  Aug 29, 2012
  Messages:
  425
  Likes Received:
  475
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Female
  ♥ Vòng 3 (hợp để kết hôn) : Xử Nữ

  P/s: Song Ngư hợp để kết hôn với Xử Nữ nhưng khi yêu Cự Giải hoặc Thần Nông thì Song Ngư sẽ hạnh phúc hơn ♥ Tình yêu và Hôn nhân là hai khái niệm khác nhau nhé các mem!
   
 9. cristar

  cristar Thiên Thể
  • 63/64

  Joined:
  Jul 5, 2012
  Messages:
  561
  Likes Received:
  453
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Female
  Occupation:
  nhà tâm lí
  Location:
  chỉ dành cho 1 mình tôi....lonely
  cung đối? nhưng phần tỉ lệ li hôn giữa các cung hoàng đạo thế này cao lắm mờ =_=
   
  madame red likes this.
 10. virgobells1260

  virgobells1260 Thiên Thạch
  • 28/43

  Joined:
  Sep 5, 2012
  Messages:
  86
  Likes Received:
  40
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Female
  Yahoo! Messenger:
  linhpig_ctn@yahoo.com
  sao Xử nữ bị lãng quên rùi hix...:Frown:
   

Share This Page

Share