Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

[Mini Game] Nối Chữ

Discussion in 'Tào Lao Bí Đao' started by Pisces kute, Aug 30, 2015.

 1. Pisces kute

  Pisces kute Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  May 2, 2015
  Messages:
  15
  Likes Received:
  58
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Mơ mộng
  Location:
  Thiên đường mơ mộng
  Luật chơi khá đơn giản. Lấy từ cuối để tìm từ mới. (vd : Con mèo => Mèo con => Con chó => Chó cái => Cái áo =>...)

  Truyện tranh => Tranh
   

 2. Can lê

  Can lê Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Jul 22, 2015
  Messages:
  295
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  chó canh cửa nhà giai đập choai
  Location:
  Đại gia tộc Cua
  Tranh vẽ
   
 3. Anny Anny

  Anny Anny Hành Tinh
  • 168/170

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  208
  Likes Received:
  707
  Trophy Points:
  168
  Occupation:
  The Sin Eater
  Location:
  The Valley Of Fear
  Vẽ vời
   
 4. Khanh Van Gemini

  Khanh Van Gemini Hành Tinh
  • 163/170

  Joined:
  Apr 14, 2015
  Messages:
  336
  Likes Received:
  3,053
  Trophy Points:
  163
  Occupation:
  Trọng Vân trang chủ
  Location:
  Trọng Vân sơn trang
  Vời vợi ( là người đằng trước nữa giết người đằng sau nha :)) chớ mây vô tội)
   
 5. Pisces kute

  Pisces kute Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  May 2, 2015
  Messages:
  15
  Likes Received:
  58
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Mơ mộng
  Location:
  Thiên đường mơ mộng
  Vợi gạo (chuyển gạo ra cái gì đó)
   
 6. TheDeathSaig

  TheDeathSaig Hành Tinh
  • 203/213

  Joined:
  Jul 30, 2015
  Messages:
  610
  Likes Received:
  1,607
  Trophy Points:
  203
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Huyết Nguyệt Tử
  Location:
  ღ • Vampire Family • ღ
  Gạo Tám
   
 7. Can lê

  Can lê Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Jul 22, 2015
  Messages:
  295
  Likes Received:
  377
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  chó canh cửa nhà giai đập choai
  Location:
  Đại gia tộc Cua
  tám chuyện
   
 8. Hikamine Hikami

  Hikamine Hikami Hành Tinh
  • 165/170

  Joined:
  Nov 23, 2014
  Messages:
  251
  Likes Received:
  475
  Trophy Points:
  165
  Gender:
  Female
  Tám mươi
   
 9. yuki sutu

  yuki sutu Hành Tinh
  • 188/213

  Joined:
  Dec 23, 2013
  Messages:
  476
  Likes Received:
  1,033
  Trophy Points:
  188
  Gender:
  Female
  Occupation:
  .-.
  Location:
  .-.
  Chuyện tình
   
 10. Yebii♥

  Yebii♥ Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Aug 23, 2015
  Messages:
  28
  Likes Received:
  41
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Tình hình
   

Share This Page