Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

[Mini Game] Nối chữ Tiếng Anh

Discussion in 'Tào Lao Bí Đao' started by Sora2003, Nov 29, 2015.

 1. Sora2003

  Sora2003 Hành Tinh
  • 163/170

  Joined:
  May 15, 2015
  Messages:
  377
  Likes Received:
  773
  Trophy Points:
  163
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Homeless
  Location:
  Đầu đường xó chợ - Bất cứ nơi nào có đồ ăn
  Thì trò chơi cũng đơn giản cực kì luôn. Ví dụ như mk ra một từ tiếng anh nào đó ất kì và bn sẽ phải lấy chữ cái cuối cùng của từ đó và tìm ra một từ tiếng anh khác.
  Vậy thôi, đơn giản mà.

  Thôi, chơi nha!

  Từ khóa:
  Member
   

 2. oOo Pisces Lonely oOo

  oOo Pisces Lonely oOo Hành Tinh
  • 138/170

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  393
  Likes Received:
  1,295
  Trophy Points:
  138
  Gender:
  Female
  Location:
  Biển Đen đầy muối :v
 3. Sora2003

  Sora2003 Hành Tinh
  • 163/170

  Joined:
  May 15, 2015
  Messages:
  377
  Likes Received:
  773
  Trophy Points:
  163
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Homeless
  Location:
  Đầu đường xó chợ - Bất cứ nơi nào có đồ ăn
  England
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 4. oOo Pisces Lonely oOo

  oOo Pisces Lonely oOo Hành Tinh
  • 138/170

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  393
  Likes Received:
  1,295
  Trophy Points:
  138
  Gender:
  Female
  Location:
  Biển Đen đầy muối :v
  Diary
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 5. Sora2003

  Sora2003 Hành Tinh
  • 163/170

  Joined:
  May 15, 2015
  Messages:
  377
  Likes Received:
  773
  Trophy Points:
  163
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Homeless
  Location:
  Đầu đường xó chợ - Bất cứ nơi nào có đồ ăn
  Yellow
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 6. oOo Pisces Lonely oOo

  oOo Pisces Lonely oOo Hành Tinh
  • 138/170

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  393
  Likes Received:
  1,295
  Trophy Points:
  138
  Gender:
  Female
  Location:
  Biển Đen đầy muối :v
  Wear
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 7. Sora2003

  Sora2003 Hành Tinh
  • 163/170

  Joined:
  May 15, 2015
  Messages:
  377
  Likes Received:
  773
  Trophy Points:
  163
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Homeless
  Location:
  Đầu đường xó chợ - Bất cứ nơi nào có đồ ăn
  ring
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 8. thiênhi123

  thiênhi123 Hành Tinh
  • 186/213

  Joined:
  Aug 28, 2015
  Messages:
  173
  Likes Received:
  249
  Trophy Points:
  186
  Gender:
  Female
  Occupation:
  khóc mướn
  Location:
  đất chật người đông nên là em lông bông :)
  Growl
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 9. oOo Pisces Lonely oOo

  oOo Pisces Lonely oOo Hành Tinh
  • 138/170

  Joined:
  Aug 31, 2013
  Messages:
  393
  Likes Received:
  1,295
  Trophy Points:
  138
  Gender:
  Female
  Location:
  Biển Đen đầy muối :v
  Gemini
   
  ™P¤N‿‿P¤N℠ likes this.
 10. Sora2003

  Sora2003 Hành Tinh
  • 163/170

  Joined:
  May 15, 2015
  Messages:
  377
  Likes Received:
  773
  Trophy Points:
  163
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Homeless
  Location:
  Đầu đường xó chợ - Bất cứ nơi nào có đồ ăn
  Leo =))
   

Share This Page