Khẩu hiệu mười hai chòm sao (DỊCH)

Discussion in 'Tổng hợp 12 cung hoàng đạo' started by LinhTinh, Jun 1, 2012.

 1. Flipped

  Flipped Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Jun 17, 2012
  Messages:
  42
  Likes Received:
  12
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Vô gia cư
  Location:
  Hỏi làm jề???
  Haha, Bao Binh ket hop Nhan Ma: theo mih they thi bla bla...; mih bik roi bla bla... Vui!!! :)
   
 2. Orange Milk

  Orange Milk Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Jul 1, 2012
  Messages:
  6
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  I am the best
  wa' chuẩn =D
   
 3. princess of darkness

  princess of darkness Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Jun 28, 2012
  Messages:
  40
  Likes Received:
  43
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Occupation:
  học sinh cấp 3
  Location:
  Hành tinh Yết Nhi
  Yahoo! Messenger:
  snow_chilly14
  Facebook:
  http://www.facebook.com/nhu.quynh.39982631
 4. Kimnguu01051995

  Kimnguu01051995 Hành Tinh
  • 148/170

  Joined:
  Jun 26, 2012
  Messages:
  1,474
  Likes Received:
  2,369
  Trophy Points:
  148
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Bác sĩ tương lai
  Location:
  Bệnh viện
  Thiên Bình: "Tôi xét thấy":cuoi:
  TY: I want ( thật bá đạo:-)) )
  KN: I have ( Money :)) )
   
 5. Eru Lawliet

  Eru Lawliet Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Nov 20, 2012
  Messages:
  3
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  I think? ..............WHAT???????? o_O
   
 6. Wind of Aquarius

  Wind of Aquarius Hành Tinh
  • 113/128

  Joined:
  Sep 3, 2012
  Messages:
  1,275
  Likes Received:
  2,779
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Troller
  Location:
  Host Club Street
  Home Page:
  I know
  cũng đúng
  nhưng mà
  know what?
   
 7. Kimnguu01051995

  Kimnguu01051995 Hành Tinh
  • 148/170

  Joined:
  Jun 26, 2012
  Messages:
  1,474
  Likes Received:
  2,369
  Trophy Points:
  148
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Bác sĩ tương lai
  Location:
  Bệnh viện
  I have everything i need, i want and i am excited in !!!!:))
  and i want to be sure that you won't take it off!:))
   
 8. Aki Miru

  Aki Miru Thiên Thạch
  • 28/43

  Joined:
  Sep 7, 2012
  Messages:
  173
  Likes Received:
  110
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Female
  Location:
  In Heaven
  Home Page:
  Yahoo! Messenger:
  miru_littleangel98@yahoo.com.vn
  Tôi tin cái này ^^
   
 9. Serena Ai

  Serena Ai Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Aug 22, 2015
  Messages:
  79
  Likes Received:
  172
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Nữ thần sắc đẹp Aphrodite
  Location:
  Đỉnh Olympus
  "Tôi phân tích" chỉ dùng đc cho ít trường hợp...
   
 10. Choi Min

  Choi Min Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Jan 13, 2016
  Messages:
  380
  Likes Received:
  403
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Occupation:
  V.I.P
  Bạch Dương: Tôi "là" (I am)
   

Share This Page

Share