Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Danh - Mon

Discussion in 'Giáo Đường MN12CS' started by MiêuMiêuu, Aug 6, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. MiêuMiêuu

  MiêuMiêuu Black Devil Staff Member
  • 526/213

  Joined:
  May 16, 2016
  Messages:
  943
  Likes Received:
  5,169
  Trophy Points:
  526
  [​IMG]

  Chúc hai bạn hẹn hò vui vẻ <3
  DuongNinh - tieuketdangiu


  Lưu ý: Mọi người hãy cẩn thận với nút like nhé!
   

 2. AquariusRuby

  AquariusRuby Hành Tinh
  • 173/213

  Joined:
  Mar 18, 2016
  Messages:
  393
  Likes Received:
  3,701
  Trophy Points:
  173
  Location:
  ღ • Vampire Family • ღ
  Voice Axon and tieuketdangiu like this.
 3. YêuKem

  YêuKem Hành Tinh
  • 173/213

  Joined:
  Jun 6, 2016
  Messages:
  218
  Likes Received:
  1,562
  Trophy Points:
  173
  Location:
  Hội Bú Đá Neo Đơn
  Có được cướp dâu không vại :'< cướp thía nào vại :'< Kem đi cướp dâu liền nè
   
 4. tieuketdangiu

  tieuketdangiu Hành Tinh
  • 168/170

  Joined:
  Aug 29, 2014
  Messages:
  508
  Likes Received:
  2,626
  Trophy Points:
  168
  Location:
  ❄️ Fauna Family ❄️
  Chờ Danh onl lại chắc đến mùa quýt năm sau nên mình cứ về bên nhau đã đuy Kem em eo =)) =)) Hãy hâm nóng trái tim giá lạnh này =))
   
 5. AquariusRuby

  AquariusRuby Hành Tinh
  • 173/213

  Joined:
  Mar 18, 2016
  Messages:
  393
  Likes Received:
  3,701
  Trophy Points:
  173
  Location:
  ღ • Vampire Family • ღ
  Đồ giả dối bịp bợm. Cướp bồ tui chưa đã còn cướp cả con gái Két à? :v
   
 6. tieuketdangiu

  tieuketdangiu Hành Tinh
  • 168/170

  Joined:
  Aug 29, 2014
  Messages:
  508
  Likes Received:
  2,626
  Trophy Points:
  168
  Location:
  ❄️ Fauna Family ❄️
  Con gái Két tự nguyện đưa Mon đi trốn mà :))
   
 7. YêuKem

  YêuKem Hành Tinh
  • 173/213

  Joined:
  Jun 6, 2016
  Messages:
  218
  Likes Received:
  1,562
  Trophy Points:
  173
  Location:
  Hội Bú Đá Neo Đơn
  Chỉ khổ thân con là một đứa trẻ si tình :'< bị Mon quyến rũ hết đường mà ra rồi, tình eo con dành cho Mon quá sâu nặng nên dù nó muốn hồng hạnh vượt tường con cũng không tiếc mà đưa nó đi :'< má hay giải thoát cho tềnh eo cụa con đi :'< con đao đớn quá khi nó đi lấy chồng :'<
   
 8. tieuketdangiu

  tieuketdangiu Hành Tinh
  • 168/170

  Joined:
  Aug 29, 2014
  Messages:
  508
  Likes Received:
  2,626
  Trophy Points:
  168
  Location:
  ❄️ Fauna Family ❄️
  Kem cũng là một người vô cùng quan trọng trong tâm hồn nhỏ bé mong manh của Mon :'< Tình eo của Mon dành cho Kem không ngôn từ nào có thể thể hiện rõ được :'<
   
 9. YêuKem

  YêuKem Hành Tinh
  • 173/213

  Joined:
  Jun 6, 2016
  Messages:
  218
  Likes Received:
  1,562
  Trophy Points:
  173
  Location:
  Hội Bú Đá Neo Đơn
  Vại tại xao Mon lại đi cưới người khác :'<
   
 10. tieuketdangiu

  tieuketdangiu Hành Tinh
  • 168/170

  Joined:
  Aug 29, 2014
  Messages:
  508
  Likes Received:
  2,626
  Trophy Points:
  168
  Location:
  ❄️ Fauna Family ❄️
  Vì Mon phải làm chủ hậu cung của người đó :<
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page