[Chợ Giời Team] Tuyển nhân sự đợt 3

Discussion in 'Lưu Trữ' started by Canceria, Sep 2, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. conbovancute

  conbovancute Thiên Thể
  • 98/128

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  142
  Likes Received:
  219
  Trophy Points:
  98
  Gender:
  Female
  Tên: Tieubaobinh
  Nick 4rum: Conbovancute
  Vị trí muốn đăng ký: Beta
   
  wander likes this.
 2. Yuuki Chan

  Yuuki Chan Thiên Thể
  • 58/64

  Joined:
  Oct 21, 2015
  Messages:
  95
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Angel
  Location:
  Vương quốc của những con Otaku
  Tên: Yuu
  Nick 4r: Yuuki Chan
  Vị trí muốn đăng ký: Designer
   
  wander likes this.
 3. LaPuTa

  LaPuTa Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Nov 24, 2015
  Messages:
  9
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Thất nghiệp
  Location:
  Bất cứ nơi nào
  Home Page:
  Tên: Miễu :">
  Nick 4r: LaPuTa
  Vị trí muốn đăng kí: Writer
   
  wander likes this.
 4. Roroco

  Roroco Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Nov 30, 2015
  Messages:
  4
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Tên: Roroco

  Nick 4r: Roroco

  Vị trí muốn đăng ký: Beta
   
  wander likes this.
 5. thiênhi123

  thiênhi123 Hành Tinh
  • 186/213

  Joined:
  Aug 28, 2015
  Messages:
  173
  Likes Received:
  249
  Trophy Points:
  186
  Gender:
  Female
  Occupation:
  khóc mướn
  Location:
  đất chật người đông nên là em lông bông :)
  Tên:Shyn
  Nick 4r: Thiênhi123
  Vị trí muốn đăng ký: Designer
   
  wander likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Share