Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Chòm sao của bạn hội tụ những tính cách, những đặc điểm, những sở thích,... của những chòm sao nào?

Discussion in 'Khảo Sát' started by Lee XBlack, Jan 28, 2016.

 1. Lee XBlack

  Lee XBlack Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Oct 1, 2015
  Messages:
  192
  Likes Received:
  1,407
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Hồn Ma Lang Thang.
  Location:
  Galaxy. =))))
  Trong cuộc sống ấy, chắc hẳn mọi người cũng có những trường hợp thuộc cung này nhưng lại mang tính chất, đặc điểm,... của một cung khác hay hai hay nhiều hơn nữa. Mình cũng vậy đấy, riết rồi mình cũng không biết mình giống cung nào nữa. Để cho thấy rằng không chỉ một mình bạn là có hội tụ những điều ấy, tại nơi đây mọi người cũng hãy chia sẻ với nhau nhé! Mọi người trình bày như vầy nhé:

  Chòm sao ( Mặt Trời ):
  Chòm sao ( Mặt Trăng ):
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao:


  Ví dụ nhé:

  Chòm sao ( Mặt Trời ): Cự Giải
  Chòm sao ( Mặt Trăng ): Song Tử
  Hội tụ những đặc điểm của: Cự Giải, Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình, Bạch Dương


  Chúc mọi người vui vẻ!
   
  Sailormoongemini likes this.

 2. Sailormoongemini

  Sailormoongemini Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Jul 31, 2015
  Messages:
  348
  Likes Received:
  1,009
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Location:
  Địa ngục (với Diêm VƯƠNG)
  Chòm sao ( Mặt Trời ): Song Tử
  Chòm sao ( Mặt Trăng ): Thiên Yết
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao: Song tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải, Xử Nữ, Sư tử, Kim Ngưu
   
  Lee XBlack likes this.
 3. ReachelSewang

  ReachelSewang Thiên Thể
  • 58/64

  Joined:
  Mar 1, 2015
  Messages:
  87
  Likes Received:
  495
  Trophy Points:
  58
  Occupation:
  Gái Ế
  Location:
  Thành Trì Của Công Nghệ
  Chòm sao ( Mặt Trời ): Thiên Yết
  Chòm sao ( Mặt Trăng ): Thiên Bình
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao: Thiên Bình (giống đến 50%), Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình, Nhân Mã, Song ngư
   
  Lee XBlack likes this.
 4. Xiu Cyps

  Xiu Cyps Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Jan 25, 2016
  Messages:
  9
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Location:
  ATSMLand
  Chòm sao ( Mặt Trời ): Song Ngư
  Chòm sao ( Mặt Trăng ): Bảo Bình
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao: Song Ngư,Nhân Mã,Bảo Bình,Xử Nữ,Thiên Bình
   
  Lee XBlack likes this.
 5. geministar123

  geministar123 Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Jul 1, 2015
  Messages:
  24
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  Chòm sao ( Mặt Trời ):Song Tử
  Chòm sao ( Mặt Trăng ):Bạch Dương
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao: Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình, Bạch Dương, Xử Nữ(Một chút thôi kiểu số con kiến với con voi), Sư Tử ( vâng mình vốn khá kiêu ngạo), Thiên Yết(khá nguy hiểm ngầm), Song Ngư(giả nai), Nhân Mã.
   
  Lee XBlack likes this.
 6. zZz Mon zZz

  zZz Mon zZz Hành Tinh
  • 118/0

  Joined:
  May 19, 2015
  Messages:
  370
  Likes Received:
  2,548
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Học sinh
  Location:
  Ở nhà <3
  Chòm sao ( Mặt Trời ): Bạch Dương
  Chòm sao ( Mặt Trăng ): Xử Nữ
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao: Xử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải.
   
  Lee XBlack likes this.
 7. GruVia

  GruVia Designer
  • 191/213

  Joined:
  Jan 11, 2016
  Messages:
  175
  Likes Received:
  501
  Trophy Points:
  191
  Gender:
  Female
  Occupation:
  nghe chùa, ăn chùa, đọc chùa, ngủ chùa
  Location:
  rạp hát
  Chòm sao ( Mặt Trời ): Nhân Mã
  Chòm sao ( Mặt Trăng ): Kim Ngưu
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao: Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Yết, Xử Nữ, Bảo Bình, Ma Kết
   
  Lee XBlack likes this.
 8. de ba ba

  de ba ba Thiên Thạch
  • 3/11

  Joined:
  Sep 25, 2015
  Messages:
  14
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Female
  chòm sao (Mặt trời ) : Ma Kết
  chòm sao (Mặt trăng ) : Song Ngư
  Hội tụ những đặc điểm của chòm sao : Ma Kết, Song Ngư, Thiên Yết, Thiên Bình, Bảo Bình....;);)
   
  Lee XBlack likes this.
 9. Linhkyn

  Linhkyn Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Sep 21, 2015
  Messages:
  101
  Likes Received:
  382
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Occupation:
  NEET
  Location:
  Trên trển *chỉ chỉ*
  Mặt trời: Thiên Yết.
  Mặt trăng: Kim Ngưu
  Hội tụ đặc điểm của các sao: tất cả các sao, ngoại trừ Cự Giải. (mình không biết tại sao nữa)
   
  Lee XBlack likes this.
 10. Gaumeo2015

  Gaumeo2015 Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Jun 10, 2015
  Messages:
  108
  Likes Received:
  118
  Trophy Points:
  18
  Mặt trời: Ma Kết
  Mặt trăng: Sư Tử
  Hội tụ đặc điểm các sao: Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử.
   
  Lee XBlack likes this.

Share This Page