Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Buổi xem mắt "dở khóc dở cười" của Sư Tử

Discussion in 'Phân Tích Sư Tử' started by Luli Pisces, Nov 13, 2015.

 1. Luli Pisces

  Luli Pisces Hành Tinh
  • 440/213

  Joined:
  Nov 20, 2014
  Messages:
  802
  Likes Received:
  1,741
  Trophy Points:
  440

 2. Katori Tomoyo

  Katori Tomoyo Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Nov 20, 2015
  Messages:
  543
  Likes Received:
  745
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Student, member
  Location:
  Leo City
  Rất hài và cũng khá đúng với mối tình " lênh đênh" của Sư tử!;;)
   
 3. anniens

  anniens Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Aug 27, 2017
  Messages:
  58
  Likes Received:
  702
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Nướng BBQ
  Location:
  Anh Quốc
  Vui. Sư Tử ngộ quá.
   
 4. Aisu Rin

  Aisu Rin Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Jul 20, 2017
  Messages:
  119
  Likes Received:
  1,241
  Trophy Points:
  118
  Occupation:
  Người bảo hộ.
  vyvani, happy can cô Lung Thị Linh này có chiều cao và cân nặng giống hệt em kìa, phải tội số đo ba vòng khác thôi =))
   
  Airi Kingsley likes this.
 5. happy can

  happy can Hành Tinh
  • 128/170

  Joined:
  Jul 15, 2013
  Messages:
  111
  Likes Received:
  846
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Chủ núi
  Location:
  Vọng Hương Sơn
  Vẫn là bưởi trồng bao lâu thì thu hoạch :boss0000-44:
   
 6. happy can

  happy can Hành Tinh
  • 128/170

  Joined:
  Jul 15, 2013
  Messages:
  111
  Likes Received:
  846
  Trophy Points:
  128
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Chủ núi
  Location:
  Vọng Hương Sơn
  Vẫn là bưởi trồng bao lâu thì thu hoạch :boss0000-44:
   
 7. Aisu Rin

  Aisu Rin Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Jul 20, 2017
  Messages:
  119
  Likes Received:
  1,241
  Trophy Points:
  118
  Occupation:
  Người bảo hộ.
  Còn phải tùy tâm người trồng. Người trồng có tâm thì 100 năm, không tâm thì 1000 năm =))
   
  happy can and Gin Dumas like this.

Share This Page