Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Ủy Ban

Discussion in 'Bang Hội' started by Canceria, Apr 24, 2015.

 1. Canceria

  Canceria Thiên hạ vô song
  • 966/213

  Joined:
  Sep 24, 2012
  Messages:
  4,388
  Likes Received:
  27,562
  Trophy Points:
  966
  Occupation:
  Thất nghiệp
  Location:
  Ngõ Không Số
  Ủy Ban

  ***

  Là địa điểm nộp đơn thành lập Bang Hội, đăng ký hộ khẩu, xin cấp địa điểm hoạt động cho Bang Hội. Các bang chủ xin cấp phép cho hoạt động của Bang Hội đăng ký theo mẫu sau:

  1. Đăng ký thành lập Bang Hội
  Người viết đơn:
  Tên Bang Hội muốn lập:
  Bang Chủ/Hội đồng quản lí Bang Hội:
  Mục đích thành lập:
  Phương hướng hoạt động:
  Danh sách thành viên:

  Địa điểm hoạt động muốn được cấp phép: Box/Topic
  Lệ phí đã nộp:

  2. Đăng ký cấp phép địa điểm hoạt động

  *Dành cho những Bang Hội đã và đang hoạt động nhưng chưa có trụ sở chính thức, hoặc trong quá trình hoạt động bị mất trụ sở trong box Bang Hội*
  Tên Bang Hội:
  Bang Chủ:
  Muốn xin cấp: Box/Topic
  Lệ phí đã nộp:

  *** Tất cả điều kiện để thành lập Bang Hội đều phải tuân theo Quy định về thành lập và hoạt động Bang Hội [Click]
  _BQT_
   

Share This Page