Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

Điểm danh lì xì mồng 3 Tết 2016

Discussion in 'Bảng Thông Tin/Hướng Dẫn/Góp Ý - Thắc Mắc' started by Danielle1992, Feb 10, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Danielle1992

  Danielle1992 Nyan~
  • 282/213

  Joined:
  Sep 2, 2012
  Messages:
  873
  Likes Received:
  3,589
  Trophy Points:
  282
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Barista
  Location:
  Unkw
  Okay ~ Sau đây là danh sách những bạn đã được hoàn tất cộng point lì xì:

  t.jpg

  Đợt 3 sẽ bắt đầu vào 9h nhé mọi người <:-P
   

 2. lPhate

  lPhate Thiên Thể
  • 53/64

  Joined:
  Feb 10, 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  53
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Click chuột gõ phím
  Location:
  Trái Đất
  Ờ thì điểm danh.
   
 3. catbear123

  catbear123 Hành Tinh
  • 233/213

  Joined:
  Apr 26, 2014
  Messages:
  81
  Likes Received:
  668
  Trophy Points:
  233
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Nơi nào chấp chứa kẻ như ta sẽ vào làm nơi đó
  Location:
  Nơi nào ở được là có ta kaka
  điểm danh này! :)))
   
 4. Thiên Minh

  Thiên Minh Hành Tinh
  • 168/170

  Joined:
  Feb 10, 2016
  Messages:
  15
  Likes Received:
  62
  Trophy Points:
  168
  Gender:
  Male
  Occupation:
  click chuột, gõ bàn phím
  Location:
  Ăn bám lâu dài :v
  Điểm danh!
   
 5. GruVia

  GruVia Designer
  • 191/213

  Joined:
  Jan 11, 2016
  Messages:
  175
  Likes Received:
  501
  Trophy Points:
  191
  Gender:
  Female
  Occupation:
  nghe chùa, ăn chùa, đọc chùa, ngủ chùa
  Location:
  rạp hát
  điểm danh
   
 6. Kyriel Aquaria

  Kyriel Aquaria Chợ Giời Team
  • 270/213

  Joined:
  Nov 30, 2015
  Messages:
  114
  Likes Received:
  1,079
  Trophy Points:
  270
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Sorceress
  Location:
  Thánh địa Priscilla
  Ss ới ời *le mặt dày* cho con bé này ít lì xì nhé =)) con bé năm nay thất thu lắm =))
   
  •Cancerio• likes this.
 7. Sarah Kinomoto

  Sarah Kinomoto Thiên Thể
  • 98/128

  Joined:
  Jun 14, 2015
  Messages:
  209
  Likes Received:
  776
  Trophy Points:
  98
  Gender:
  Female
  Em điểm danh ạ!
   
 8. DV Jantou

  DV Jantou Thiên Thể
  • 58/64

  Joined:
  Jul 9, 2015
  Messages:
  37
  Likes Received:
  464
  Trophy Points:
  58
  Occupation:
  Exchange
  Location:
  NYC
  Điểm danh ạ
   
 9. Serendibite

  Serendibite Thiên Thể
  • 53/64

  Joined:
  Jan 26, 2016
  Messages:
  99
  Likes Received:
  927
  Trophy Points:
  53
  Điểm danh ạ
   
 10. oO Hina Oo

  oO Hina Oo Hành Tinh
  • 153/170

  Joined:
  Jul 8, 2015
  Messages:
  1
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  153
  Gender:
  Female
  Điểm danh :">
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page