Could not execute callback PhuongPH_Plug::adsterra() - Method does not match prefix: get, is, has, render, view, return, print, show, display.

[Đề cử] Avatar và những cái nhất

Discussion in 'Khảo Sát' started by Holy Leapra, Aug 15, 2016.

 1. Holy Leapra

  Holy Leapra Hành Tinh
  • 147/170

  Joined:
  Apr 7, 2016
  Messages:
  171
  Likes Received:
  872
  Trophy Points:
  147
  Occupation:
  Eventer
  Location:
  Thế giới
  Hôm nay tôi lập ra topic này để xem thử ai là người đạt các danh hiệu sau về avatar sau:
  Ava độc nhất
  Ava bá đạo nhất
  Ava đẹp nhất
  Ava rối mất nhất
  Ava "xanh" nhất
  Ava mang tính gợi dục nhất (ahihihi -_-)
  Ava xấu nhất
  Ava ớn nhất
  Ava người thực dẹp nhất
  Làm theo mẫu sau:
  Đề cử: (Tên)
  Cho danh mục:
   

 2. Baka Tsunami Sekai

  Baka Tsunami Sekai Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Mar 31, 2015
  Messages:
  193
  Likes Received:
  601
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Nuôi gái
  Location:
  Chỗ nào có gái
  Đề cử: Remi Aries
  Cho danh mục: Ava mang tính gợi dục nhất; Ava độc nhất; Ava bá đạo nhất
  Chúc em nó thắng giải nào :3
   
 3. Suzumi Yuuki Cute

  Suzumi Yuuki Cute Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Feb 9, 2016
  Messages:
  332
  Likes Received:
  3,475
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Location:
  Dans ton coeur - Paris
  Đề cử: Suzumi Yuuki Cute (Mị đoá ;)))
  Cho danh mục: Ava độc nhất (vô nhị) =))
  P/s: Ảnh khá hiếm... mà cũng không hiếm lắm :3 Và nó chỉ hiếm khi mị xài :))

  Đề cử: anniens
  Cho danh mục: Ava "xanh" nhất :))

  Đề cử: cuadaica
  Cho danh mục: Ava người "thặc" đẹp nhất :>
   
  anniens likes this.

Share This Page