Đăng kí truyện (Update 29/7/2016)

Discussion in 'Made by mem MN12CS' started by KingArea, Jul 29, 2016.

 1. Snow Evil

  Snow Evil Hành Tinh
  • 103/128

  Joined:
  Feb 5, 2017
  Messages:
  26
  Likes Received:
  46
  Trophy Points:
  103
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Reader xem truyện chùa
  Location:
  Những nơi có thể viết truyện
 2. Skylarimez

  Skylarimez Hành Tinh
  • 103/128

  Joined:
  Feb 13, 2017
  Messages:
  4
  Likes Received:
  22
  Trophy Points:
  103
  Occupation:
  Ángelos
  Location:
  Cielo
  Facebook:
  http://facebook.com/skylarimez
 3. cuadaica

  cuadaica Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  May 13, 2016
  Messages:
  388
  Likes Received:
  1,729
  Trophy Points:
  118
  Occupation:
  sắp làm to rồi
  Location:
  gần gốc sung, đi lung tung là tới
 4. Kunkute2706

  Kunkute2706 Hành Tinh
  • 118/128

  Joined:
  Apr 18, 2015
  Messages:
  122
  Likes Received:
  425
  Trophy Points:
  118
  Gender:
  Female
  Occupation:
  Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ
  Location:
  Vô thường
  Facebook:
  https://www.facebook.com/kim.tuyen.2706
 5. Wan Aqr

  Wan Aqr Thiên Thạch
  • 18/21

  Joined:
  Apr 11, 2014
  Messages:
  107
  Likes Received:
  2,266
  Trophy Points:
  18
  Gender:
  Male
  Location:
  Văn Quân Y Cựu
 6. Christ

  Christ Hành Tinh
  • 108/128

  Joined:
  Oct 10, 2016
  Messages:
  61
  Likes Received:
  694
  Trophy Points:
  108
  Occupation:
  Bartender
  Location:
  Zodiac Corner
 7. Tapioka Rin

  Tapioka Rin Designer Team
  • 400/213

  Joined:
  Apr 8, 2014
  Messages:
  320
  Likes Received:
  3,376
  Trophy Points:
  400
  Gender:
  Female
  Yahoo! Messenger:
  maa.yone@yahoo.com.vn
  Facebook:
  https://www.facebook.com/tapioka.rin
  Canceria likes this.
 8. holyheo

  holyheo →♦ Hắc Phong Bang ♦←
  • 603/213

  Joined:
  Jun 13, 2012
  Messages:
  2,507
  Likes Received:
  25,454
  Trophy Points:
  603
  Occupation:
  Chủ trại hòm
  Location:
  Thiên đường của Thánh Heo
  Facebook:
  https://www.facebook.com/quan.thu.524
  Truyện: Hades' Tales
  Tác giả: Dream & Quân

  Đã duyệt - Lost
   
 9. FishMonster

  FishMonster Thiên Thạch
  • 8/11

  Joined:
  Mar 13, 2016
  Messages:
  35
  Likes Received:
  118
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female
  Location:
  Một góc nhà
 10. •Cancerio•

  •Cancerio• Easy come and easy go Staff Member
  • 230/213

  Joined:
  Oct 24, 2013
  Messages:
  786
  Likes Received:
  7,760
  Trophy Points:
  230
  Location:
  ღ • Vampire Family • ღ

Share This Page

Share