Comments on Profile Post by Ayase Eli

 1. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  oke bạn ! mời bạn giới thiệu trước
  Jul 17, 2017
 2. Ayase Eli
  Ayase Eli
  mình là Eli, 2k5
  còn bạn?
  Jul 17, 2017
  Cindy Cherry likes this.
 3. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  Cindy Cherry a.k.a Dy 2k5 - girl Thiên Bình
  Jul 17, 2017
  Ayase Eli likes this.
 4. Cindy Cherry
 5. Ayase Eli
  Ayase Eli
  ừ :3
  Jul 18, 2017
  Cindy Cherry likes this.