Comments on Profile Post by Sakura X

 1. Haru Furawa Taurus
  Jul 14, 2017
 2. KarenMoore
  KarenMoore
  *chen vô* thi thoảng mới thấy Pink onl nhờ :<
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 3. Sakura X
  Sakura X
  Ừ, tại mấy bữa nay Pink bận 1 số chuyện nên hay thất thường chút, thông cảm nhoa
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 4. Sakura X
  Sakura X
  Trưa mát nhé 2 cậu :3
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 5. KarenMoore
  KarenMoore
  Trưa nóng chảy mỡ :))))
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 6. Sakura X
  Sakura X
  Máy quạt đâu, lôi nó ra
  Jul 14, 2017
 7. KarenMoore
  KarenMoore
  Vẫn nóng :<
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 8. Sakura X
  Sakura X
  Vậy còn máy lạnh ? :@
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 9. KarenMoore
  KarenMoore
  Trong phòng mẹ tớ, nhưng tớ thích ngủ một mình :v
  Jul 14, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.