Comments on Profile Post by Satou Yuri

 1. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  bạn giới thiệu trước đi :v
  Jul 14, 2017
 2. Satou Yuri
  Satou Yuri
  Yuri aka Giày, Yết lai Mã nà :3 Còn?
  Jul 14, 2017
 3. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  Di 2k5 họ Thiên Bình
  Jul 16, 2017
 4. Satou Yuri
  Satou Yuri
  À mị 2k2 :))) Hân hạnh :3
  Jul 16, 2017