Comments on Profile Post by Aqualonely

 1. Haru Furawa Taurus
  Haru Furawa Taurus
  Sao vậy Hai :3?
  Jul 9, 2017
  Aqualonely likes this.
 2. Aqualonely
  Aqualonely
  Vô them Ru :3
  Sẵn tiện buôn chiện lun
  Jul 9, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.
 3. Haru Furawa Taurus
  Haru Furawa Taurus
  Mà Hai này, tâm trạng em đang rất... nên Hai ghé shop em đặt một đơn ủng hộ được không? :> *một con nghiện PR cho shop khi ế*
  Jul 9, 2017
  Aqualonely likes this.
 4. Aqualonely
  Aqualonely
  Rồi đợi Hai xíu =))
  Jul 9, 2017
  Haru Furawa Taurus likes this.