Comments on Profile Post by HarusiShiho

 1. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Luo bắt hàu làm ny Luo =)
  Jun 30, 2017
 2. HarusiShiho
  HarusiShiho
  Hàu chui vào tủ lạnh rồi, Luo mà bắt Hàu ra là Hàu sẽ bị thiu :D
  Jun 30, 2017
 3. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Luo sẽ chui vào tủ lạnh với Hàu =v=
  Jul 1, 2017
 4. HarusiShiho
  HarusiShiho
  Hàu bật tủ lạnh cỡ đông đá đấy :'>
  Jul 1, 2017
 5. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Luo mang bật lửa=v=
  Jul 1, 2017
 6. HarusiShiho
  HarusiShiho
  Bật lửa sẽ cháy tủ lạnh, Hàu sẽ bị nướng và die~
  Jul 4, 2017