Comments on Profile Post by Hyper LT

 1. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  Jun 29, 2017
 2. Hyper LT
  Hyper LT
  :v...
  Jun 29, 2017
 3. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  rõ là con gái =v=
  Jun 29, 2017
 4. Hyper LT
  Hyper LT
  cái gì? -_-
  Jun 29, 2017
 5. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Hy là gái mà
  Jun 29, 2017
 6. Hyper LT
  Hyper LT
  hửm? -_- liên quan gì
  Jun 29, 2017
 7. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  trước giờ cứ tưởng là thụ *thất vọng*
  Jun 29, 2017
 8. Hyper LT
  Hyper LT
  =))
  Jun 29, 2017