Comments on Profile Post by Lizvnyub

  1. Miin Cancer
    Miin Cancer
    Cảm ơn nàng <3
    Jun 23, 2017
  2. Lizvnyub
    Lizvnyub
    à mà bên nàng biết điểm chưa? Chỗ ta biết rồi nàng ạ T.T hu hu nàng ơi ta đỗ, *sợ thọt cả tim*
    Jun 23, 2017
  3. Miin Cancer
    Miin Cancer
    34,75 còn nàng nhiêu điểm? Đỗ nguyện vọng 1 ko :3
    Jun 23, 2017
  4. Lizvnyub
    Lizvnyub
    >,< ta 48 thừa điểm luôn nàng ạ, khỏi cần lo điểm trường ra sao nữa. >< may quá ta đỗ NV1 ko thì ta nhảy cầu tự vẫn mất OvO
    Jun 23, 2017
  5. Miin Cancer
    Miin Cancer
    48đ hả? Má, nàng ko còn là người nữa rồi :v
    Jun 23, 2017
  6. Lizvnyub
    Lizvnyub
    :v Ta là ngươi *hiu hiu* -_- bạn ta nó còn 54 điểm đó nàng
    Jun 23, 2017
  7. Miin Cancer
    Miin Cancer
    ủa, nàng thi mấy môn, sao 54 được? Tỉnh ta 50 là cùng rồi. Văn hệ số 2, toán hệ số 2, anh hệ số 1
    Jun 23, 2017
  8. Lizvnyub
    Lizvnyub
    :v chỗ ta mỗi toán văn thôi à
    Jun 23, 2017
  9. Miin Cancer
    Miin Cancer
    Sướng thế T^T điểm Anh lôi ta xuống quá trời :(( điểm tối đa trường nàng là bao nhiêu thế
    Jun 24, 2017
  10. Lizvnyub
    Lizvnyub
    :v chắc tầm 45 thôi nàng :/ chính vì thế mà bố ta cứ kêu hoài, nói nên thi trường 47 đỗ cho tốt hơn ko ~.~
    Jun 24, 2017