Comments on Profile Post by Milky leo

 1. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  mời vào mời vào , khách quý đến nhà
  Jun 29, 2017
  Milky leo likes this.
 2. Milky leo
  Milky leo
  Ủa sao cưng rút lui sớm vậy? Không thi cho vui?
  Jun 29, 2017
  Cindy Cherry likes this.
 3. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  thôi chị ba , em ít on lắm , thi cũng trượt =)
  Jun 29, 2017
  Milky leo likes this.
 4. Milky leo
  Milky leo
  Chị biết chắc mình sẽ trượt từ vòng gửi xe và sự thật thiệt chuẩn =))
  Jun 29, 2017
  Cindy Cherry likes this.
 5. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  con By trẩu vào được vòng chung kết thì trượt =))
  p/s : không thi thố gì hết , mệt , có vào được chung kết đâu mà thi
  Jun 29, 2017
  Milky leo likes this.
 6. Milky leo
  Milky leo
  Cũng thi cho vui thôi em :))
  Jun 29, 2017
  Cindy Cherry likes this.
 7. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  lần sau có dịp em sẽ vào cuộc thi =)
  Jun 29, 2017
  Milky leo likes this.
 8. Milky leo
  Milky leo
  Nhà Ba có đám. H Ba bận tiếp khách rồi nên không nói tiếp được. BYe cưng <3
  Jun 29, 2017
  Cindy Cherry likes this.
 9. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  bye chị ba
  Jun 29, 2017
  Milky leo likes this.