Comments on Profile Post by Ayase Eli

 1. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  thanks Eli :)
  Jun 10, 2017
 2. Ayase Eli
  Ayase Eli
  kcj :3
  dạo này Luo có khoẻ không? :3
  Jun 11, 2017
 3. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Trừ tay trái Luo ra thì đều ổn :)
  Jun 11, 2017
 4. Ayase Eli
  Ayase Eli
  sao thế Luo?
  Jun 12, 2017
 5. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  em tập guitar đó chị .-.
  1 sai lầm không hề nhẹ .-.
  Jun 12, 2017
 6. Ayase Eli
  Ayase Eli
  sao thế Luo?
  Jun 12, 2017
 7. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Luo tập guitar đó Eli .-.
  1 sai lầm không hề nhẹ .-.
  Jun 12, 2017
 8. Ayase Eli
  Ayase Eli
  Uầy, Eli đăng một lúc 2 cài luôn cơ à O_O
  Với cả tay Luo có đau lắm không?
  Jun 12, 2017
 9. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  Đi từ hôm qua hôm nay vẫn còn đu TT
  Jun 12, 2017
 10. Ayase Eli
  Ayase Eli
  Vậy Luo mau khỏi nhá, thương quá
  Jun 12, 2017
  Luo Tashimurai likes this.
 11. Luo Tashimurai
  Luo Tashimurai
  mơn eli nhìu nha :)
  Jun 12, 2017
  Ayase Eli likes this.