Comments on Profile Post by nekonekonekonekoneko

 1. Milky leo
  Milky leo
  Coi ngay
  May 14, 2017
 2. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  hay không chị?
  May 14, 2017
 3. Milky leo
  Milky leo
  Hay đó nhưng hơi buồn
  May 14, 2017
 4. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  nhạc thì hay nhưng nội dung buồn, muốn thêm vài bài nữa nhưng không phải của voica không chị?
  May 14, 2017
 5. Milky leo
  Milky leo
  Cũng được :))
  May 14, 2017
 6. nekonekonekonekoneko
  May 14, 2017
 7. Milky leo
  Milky leo
  Oh chị vừa nghe xong , hay đó :3
  May 14, 2017
 8. nekonekonekonekoneko
 9. Milky leo
  Milky leo
  May 14, 2017
 10. Aqualonely
  Aqualonely
  Hờ hờ
  May 14, 2017
 11. nekonekonekonekoneko
 12. Aqualonely
  Aqualonely
  Cẩn thận thành dẫn link ngoài diễn đàn (phải không nhể ?)
  May 16, 2017
 13. nekonekonekonekoneko
 14. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  youtube thì được
  May 16, 2017