Comments on Profile Post by nekonekonekonekoneko

 1. Milky leo
  Milky leo
  *hiện hồn* ta đây~~~~~~
  May 12, 2017
 2. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  *trồi lên* ta đóng bụi cả ngàn năm rồi sao bây giờ ngươi mới hiện hồn lên?
  May 12, 2017
  Milky leo likes this.
 3. Milky leo
  Milky leo
  Ta đi vặt lông gà làm chổi cho mi phủi bụi ngàn năm
  May 12, 2017
 4. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  douma mi, lần sau ta triệu cmn hồi thì phải hiện lên sớm hơn nghe chưa, quà ta mang cho mi cũng hỏng hết rồi đây nè
  May 12, 2017
 5. Milky leo
  Milky leo
  É có quà hả đeu đeu
  May 12, 2017
 6. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  hỏng rồi
  May 12, 2017
 7. Milky leo
  Milky leo
  Sửa đê~
  May 12, 2017
 8. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  sửa kiểu méo gì khi nó đã thiu
  May 12, 2017
 9. Milky leo
  Milky leo
  Uầy tiếc quá mất ăn rùi T_T
  May 12, 2017
 10. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  vậy lần sau ta triệu hồi thì trồi lên sớm để còn được ăn nhá, cũng may là có một ít hoa quả ta mới hái, ngươi ăn không?
  May 12, 2017
 11. Milky leo
  Milky leo
  * chạy nước vãi * miễn màu đỏ là ta nuốt trôi :))
  May 12, 2017
 12. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  Chỉ toàn táo đỏ, dâu tây đỏ, hồng,...
  May 13, 2017
 13. Milky leo
  Milky leo
  Ọ v Ọ
  May 13, 2017
 14. nekonekonekonekoneko
  nekonekonekonekoneko
  thích không?
  May 13, 2017
 15. Milky leo
  Milky leo
  Gật gật
  May 13, 2017