Comments on Profile Post by Lost Child

 1. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  vâng :((
  Apr 19, 2017
 2. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  vậy bây giờ truyện của e được đưa vào mục nào vậy mod ?
  Apr 19, 2017
 3. Lost Child
  Lost Child
  Truyện không đạt đều bị xóa nhé.
  Apr 19, 2017
 4. Cindy Cherry
  Cindy Cherry
  *hoảng hồn * vâng, cảm ơn mod
  Apr 19, 2017