Comments on Profile Post by Ayase Eli

 1. Moon2882003
  Moon2882003
  Được~ Gọi mình là Băng, mình là cung Xử Nữ
  Apr 11, 2017
 2. Ayase Eli
  Ayase Eli
  Mình là Eli, cung Bảo Bình
  Bạn bao nhiêu tuổi vậy?
  Apr 11, 2017
 3. Moon2882003
  Moon2882003
  Mình 14
  Apr 11, 2017
 4. Ayase Eli
  Ayase Eli
  vậy là hơn mình 2 tuổi rồi,mình 12 tuổi
  bạn muốn xưng hô như thế nào?
  Apr 11, 2017