Comments on Profile Post by Satou Yuri

 1. いあ いあ いあ いあ
  いあ いあ いあ いあ
  Mơn em Mai dấu yêu <3


  P/s: chừng nào Ven mới hồi sinh lại đây? :)))))) chị hóng muốn chớt a-------
  Apr 2, 2017
 2. Satou Yuri
  Satou Yuri
  Hem có chi ~
  P.s: Onee ms hiện hồn về hqua đới :3
  Apr 2, 2017
 3. いあ いあ いあ いあ
  いあ いあ いあ いあ
  Vậy mà cũng không ghé chị nữa :(


  Chị sẽ tiếp tục hành trình tìm người kiếm người yêu (4 người nữa :v)
  Nên em phải luôn chuẩn bị tinh thần đi ăn đám nhé :) (đám cưới á)
  Apr 2, 2017
 4. Satou Yuri
  Satou Yuri
  Khi nào onee onl em bảo onee ghé :3
  4 ng nữa lận á :v Ầu vậy sắp đc ăn đám dồi * chùi nc dãi *
  Apr 2, 2017