Comments on Profile Post by Aquarius Bitter

 1. Moon2882003
  Mar 28, 2017
 2. Aquarius Bitter
  Aquarius Bitter
  bn mấy t r?
  Mar 29, 2017
 3. Moon2882003
  Mar 29, 2017
 4. Aquarius Bitter
  Mar 29, 2017
 5. Moon2882003
  Moon2882003
  Oa oa, sao dạo quanh forum một vòng mà toàn thấy người 'nhớn' vậy???
  Mar 29, 2017
 6. Aquarius Bitter
  Aquarius Bitter
  tại trang web này lâu năm r,a vào đây từ hồi lớp 6
  Mar 30, 2017
 7. Moon2882003
  Mar 30, 2017
 8. Aquarius Bitter
  Aquarius Bitter
  sao zợ?
  Mar 30, 2017