Comments on Profile Post by Lana :3

 1. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Đang trả a~
  Mar 21, 2017
 2. Lana :3
  Lana :3
  Đấy nhá ~ Ta không tranh đơn hàng với nhân viên nữa đâu ~ :3 * Le chủ quán gương mẫu *
  Mar 21, 2017
 3. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Ta trả hàng rồi, ngâm giấm 5' mới chịu trả.
  Mar 21, 2017
 4. Lana :3
  Lana :3
  Mới đầu thấy, ta còn định trả luôn cơ. Ờ thì máy ta có đủ thể loại đồ ăn, thích thì lấy mà ~ Phải tranh thủ không là má xoá mất
  Mar 21, 2017
 5. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Còn ta lên mạng, chứ lưu vô kẻo nặng máy lại bị la.
  Mar 21, 2017
 6. Lana :3
  Lana :3
  =))
  Mar 21, 2017