Comments on Profile Post by YêuKem

 1. Pis Pummie
  Pis Pummie
  ... đã có chuyện gì? :v
  Mar 20, 2017
 2. YêuKem
  YêuKem
  - Đã có rất nhiều chuyện xảy ra :'(((((( và bố chỉ muốn nói "Bố hận mài" :'((((((
  Mar 20, 2017
 3. Pis Pummie
  Pis Pummie
  Tình yêu trong thù hận... Hmm... anh thích <3
  Mar 20, 2017
 4. YêuKem
  YêuKem
  - Mài suy ra cái gì vại coăn -_- trí tưởng tượng phong phú thấy má :v mà t cũng thích kiểu đấy :)) =)) btw, bố hận mài :3
  P/s: cái ava của mài là trai, gái or 3D vại :|
  Mar 20, 2017
 5. Pis Pummie
  Pis Pummie
  mày thích tao, nhưng mày cũng hận tao, trớ trêu làm sao <3 :))))
  p/s: tao là cái thằng mang adidas ngồi sau con hai đó -.-
  Mar 20, 2017
 6. YêuKem
  YêuKem
  - "Mày thích, tao" mài đang có ý định gì đây coăn :3 tất nhiên là bố hận mài :3
  P/s: Bố nhớ là bố đã thấy mẹt mài hồi mài còn là quàn thựn :3 hay là bố nhầm ta :v
  Mar 20, 2017
 7. Pis Pummie
  Pis Pummie
  Hm.. ý định thêm nhiều dấu phẩy k cần thiết? :v Ừ, t cũng hận mài <3
  P/s: vậy hả? Nhỏ đó bồ tao <3
  Mar 20, 2017
 8. YêuKem
  YêuKem
  - Tau đang vắt óc nghĩ xem cái dấu phẩy có ý nghĩa gì :v mà căn bản là tau không thích mài nha coăn :3 tau chỉ hận mài (và thích Thai thoi)
  P/s: tau còn khen mài đẹp trai và mài nhận :v
  Mar 20, 2017
 9. Pis Pummie
  Pis Pummie
  Uhh... nhưng tao hận mày <3 Ok, mày muốn cua vk tao?
  p/s: tau mãi đẹp trai :)))
  Mar 20, 2017
 10. YêuKem
  YêuKem
  - Uh tau cũng hận mài mà :3 Thai cưới mài hồi lào -_- coăn nhận vơ.
  P/s: h tau thấy mài xấu cỡ nào rồi :3
  Mar 20, 2017
 11. Pis Pummie
  Pis Pummie
  đang chọn ngày lành mà ._. đụng vào vk tao. tao đạp chết đó nha mại :v
  P/s: Hmm... chỉ tại đôi giày tao quá đẹp thôi :)))
  Mar 21, 2017
 12. YêuKem
  YêuKem
  - Dạo này tau có thấy nó đâu, mài cứ đạp đi, tau chết không nổi đâu :3
  P/s: lan quyên dữ mại :v
  Mar 21, 2017
 13. Pis Pummie
  Pis Pummie
  nó ở đây này *chỉ vào ngực :"<<*
  P/s: tại tao đẹp trai :)))
  Mar 21, 2017
 14. YêuKem
  YêuKem
  - Mồ lá O.o mài chặt nó ra nhét vô ngực á O.o tởm vậy mài :v
  P/s: mài xí thấy bà -_-
  Mar 21, 2017
 15. Pis Pummie
  Pis Pummie
  haha ._.
  P/s: cảm ơn nha mại :">
  Mar 21, 2017
  YêuKem likes this.