Comments on Profile Post by Kiyoshita Ken

 1. cuadaica
  cuadaica
  chào thím, tuôi tên Đại ca =))
  Mar 19, 2017
 2. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Tôi Ken, TY, là nam ko phải ''thím''
  Mar 19, 2017
 3. cuadaica
  cuadaica
  ôi chồ ôi, đằng ấy bao nhiêu tuổi
  Mar 19, 2017
 4. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Tôi 2k2, còn?
  Mar 19, 2017
 5. cuadaica
  cuadaica
  chị 99 em ạ :v
  Mar 19, 2017
 6. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Ừ :v
  Mar 19, 2017
 7. cuadaica
  cuadaica
  không có gì thay đổi thì sắp sửa chuyển cấp hả em
  Mar 19, 2017
 8. Kiyoshita Ken
  Mar 19, 2017
 9. cuadaica
  cuadaica
  độ này gặp toàn 2k2 :3
  mà m nói cụt ngủn nhỉ :v
  Mar 19, 2017
 10. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Đang chị-em tự nhiên m-t thế ==
  Mar 19, 2017
 11. cuadaica
  cuadaica
  chị xin lỗi, quen miệng thôi :v
  em nghiêm túc thế :3
  Mar 19, 2017
 12. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Mà xưng hô m-t cho tiện đi :v
  Nghiêm túc từ nhỏ
  Mar 19, 2017
 13. cuadaica
  cuadaica
  người nghiêm túc sẽ chết sớm :v
  Mar 19, 2017
 14. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Khoa học chưa chứng minh ==
  Mar 19, 2017
 15. cuadaica
  cuadaica
  mình tự chứng minh được mà :v
  nghiêm túc => ít cười => chết sớm :v
  Mar 19, 2017
 16. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Dẫn chứng cụ thể đi m ==
  Mar 19, 2017
 17. cuadaica
  cuadaica
  như m đấy =))
  người cười nhiều như t sẽ sống lâu :>
  Mar 19, 2017
 18. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Keme m ==
  Mar 19, 2017
 19. cuadaica
  cuadaica
  không sợ chết hả con :v
  vợi thì kệ cho m chết sớm =))
  Mar 19, 2017
 20. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Kệ t == T chết t trù m chết cùng ==
  Mar 19, 2017
 21. cuadaica
  cuadaica
  tụi trên đây phong cho t danh hiệu bất tử roài =))
  nhân tài đâu dễ chết :v
  Mar 19, 2017
 22. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  M bị atsm à?
  Mar 19, 2017
 23. cuadaica
  cuadaica
  còn atsđ nữa -_-
  Mar 19, 2017
 24. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  Chịu m ==
  Mar 19, 2017
 25. cuadaica
  cuadaica
  ôi cuộc đời, thôi ngủ đi em :v
  Mar 19, 2017
 26. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  M đi mà ngủ
  Mar 19, 2017
 27. cuadaica
  cuadaica
  m thức được đến mấy h hả em =))
  Mar 19, 2017
 28. Kiyoshita Ken
  Kiyoshita Ken
  T cũng chả biết ==
  Mar 19, 2017