Comments on Profile Post by Suzumi Yuuki Cute

 1. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Vâng, em vẽ đóa ●▽●
  Maito nó méo bánh bèo đâu :v
  Mar 19, 2017
 2. Suzumi Yuuki Cute
  Suzumi Yuuki Cute
  Chuỵ biết :v Nó là trap mừ (giống chuỵ :v)
  Mar 19, 2017
 3. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Em bít =v=
  Mar 19, 2017
 4. Suzumi Yuuki Cute
  Suzumi Yuuki Cute
  Thế em có biết thằng chen ngang nhà em là bãi rác nhà chuỵ hơm? :33 *triệu hồi XD Cool Boy XD*
  Btw, nó cũng là trap luôn ấy. Chủ nào tớ nấy mừ =))
  Mar 19, 2017
 5. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Vâng, em biết =v=
  Chế ấy cũng chen vô nhà chị à ?
  Mar 19, 2017
 6. Suzumi Yuuki Cute
  Suzumi Yuuki Cute
  Hơm OvO Chuỵ để nó xổng chuồng nên nó không chen vô nhà chuỵ =))
  Mar 19, 2017
 7. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Chế ấy bị mất trí nhớ ạ ._.
  Mar 19, 2017
 8. XD Cool Boy XD
  XD Cool Boy XD
  Qua ta xí? O^O
  Mar 19, 2017
 9. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Dét
  Bì cót du đon nâu hu a du :v
  Mar 19, 2017
 10. XD Cool Boy XD
  XD Cool Boy XD
  Ồ, ai nâu hu am ai, bớt du đon nâu hu am ai :v
  Mar 19, 2017
 11. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Ọp co
  Hu a du ?
  Mar 19, 2017
 12. XD Cool Boy XD
  XD Cool Boy XD
  Ai am go bịch men
  Mar 19, 2017
 13. Nyan scorp
  Mar 19, 2017
 14. Suzumi Yuuki Cute
  Mar 19, 2017
  XD Cool Boy XD and Nyan scorp like this.