Comments on Profile Post by Jinx Vocemeik

 1. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Mần :3
  Gái không chới, thậm chí còn méo biết nó là gì -_-
  Mar 19, 2017
 2. Jinx Vocemeik
  Jinx Vocemeik
  ...ờ... Buồn gớm nhờ...
  Tớ Jinx, 13, Ngưu. Hận hạnh được mần quen với gái :3
  Mar 19, 2017
 3. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Em nhỏ hơn rùi :v
  Nyan-12t-Yết
  Rất hân hạnh :))
  Mar 19, 2017
 4. Jinx Vocemeik
  Jinx Vocemeik
  :3 Mấy bữa này có phong trào tỏ tình gì đó đó,... Gái bị dính chưa :v
  Mar 19, 2017
 5. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Rùi ạ :3
  Kem tt em :v
  Mar 19, 2017
 6. Jinx Vocemeik
  Jinx Vocemeik
  Ờ, cố lên em, chị bị thằng cầm tướng Master Yi trong LM (nghe nói cũng trong forum này) theo mốt cũng tỏ tình với chị ngay giữa trận luôn đó em. Đánh xong team gọi điện tới tấp đến nhà chọc tối mặt.... :v Buồn vcl em ạ :v
  Mar 19, 2017
 7. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Đắng thế....
  Mar 19, 2017
 8. Jinx Vocemeik
  Jinx Vocemeik
  Chị định gọi nó ra quất hội đồng rồi nhưng chưa có thời cơ... :v
  Mar 19, 2017
 9. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Nhào lên chị ơi !!!
  Đàn bà phải vùng dậy !!!
  Mar 19, 2017
 10. Jinx Vocemeik
  Jinx Vocemeik
  Không phải đâu em, chị sắp đi rồi nên hiền tích đức, với lại đánh thằng cờ hó đó làm gì cho bẩn tay :v :v
  Mar 19, 2017
 11. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Nếu nó ghê đến vậy thì không đánh làm gì :3
  Mar 19, 2017
 12. XD Cool Boy XD
  XD Cool Boy XD
  LMHT là Liên Minh Huyền Thoại *thì thầm* :v
  Mar 21, 2017
 13. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Thím là ai ?
  Mar 21, 2017
 14. XD Cool Boy XD
  XD Cool Boy XD
  Bà lao công :v
  Mar 21, 2017
  Nyan scorp likes this.