Comments on Profile Post by Rikka Namiko

 1. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Chưa, đang tỏ tềnh với con Na
  Mar 18, 2017
 2. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Oa... Sao ai cũng có người yêu hết rùi... Tui tỏ tềnh với cuadaica đó mà thấy có người tỏ tềnh trước rùi. Thôi kệ =))
  Mar 18, 2017
 3. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Ước gì có người tỏ tềnh với tui :3
  Mar 18, 2017
 4. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  =)) Muốn hông?
  Mar 18, 2017
  Nyan scorp likes this.
 5. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Mún mún !!!
  *gật liên hoàn*
  Mar 18, 2017
 6. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Lên báo đăng : Tui muốn có người tỏ tềnh kèm theo lợi ích đi kèm nếu tỏ tềnh với mèo là ok
  Mar 18, 2017
 7. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Chưa từng lên báo T^T
  Mar 18, 2017
 8. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Tìm cách để lên đi.. Hehe.. thế mới đc tỏ tềnh chớ =))
  Mar 18, 2017
 9. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Tui sẽ ráng ●﹏●
  Mar 18, 2017
 10. Rikka Namiko
  Mar 18, 2017