Comments on Profile Post by Nyan scorp

 1. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Heloo mèo X3
  Mar 16, 2017
 2. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Mèo đây :3
  Mar 16, 2017
 3. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Mèo chăm on phết nhỉ=))
  Mar 16, 2017
  Nyan scorp likes this.
 4. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Chăm lém, mèo nghiện rum mà lị =v=
  Mar 16, 2017
 5. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Vậy hửm... Mèo bao tuổi?
  Mar 16, 2017
 6. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Năm nay mều đủ 12 cái xuân :v
  Mar 16, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 7. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Lớp 7?
  Mar 16, 2017
  Nyan scorp likes this.
 8. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Nốp, nốp, lớp sáu ! :v
  Mar 16, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 9. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Ukm. Ri lớp 9 òi
  Mar 16, 2017
 10. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Vậy xưng chị-em ?
  ●▽●
  Mar 16, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 11. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Nooo... Ko muốn làm bà cô già đâu =((
  Mar 16, 2017
 12. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Vậy xung hô bình thường chứ ạ ?
  Mar 16, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 13. Rikka Namiko
  Mar 16, 2017
  Nyan scorp likes this.