Comments on Profile Post by mihnhi

 1. mihnhi
  mihnhi
  con
  Mar 16, 2017
 2. mihnhi
  mihnhi
  ảo
  Mar 16, 2017
 3. mihnhi
  mihnhi
  tưởng
  Mar 16, 2017
 4. mihnhi
  mihnhi
  mình
  Mar 16, 2017
 5. mihnhi
  mihnhi
  Mar 16, 2017
 6. mihnhi
  mihnhi
  sói =))
  Mar 16, 2017
 7. Looking4something
  Looking4something
  ặc ặc, làm ngta tưởng ngta nổi tiếng trở lại =_=
  Mar 19, 2017
 8. mihnhi
  mihnhi
  =)) tưởng off òy cơ
  nhợn ít hoạt động thì bị chìm thoy
  Mar 19, 2017
 9. Looking4something
  Looking4something
  thế hoạt động như nào bi h :3
  Mar 19, 2017
 10. mihnhi
  mihnhi
  đi lượn lờ khoe mặt :)) tạo phốt gây sốt dư luận =))
  or tham gia event của Mih :v

  mà hết hạn òy :v
  Mar 19, 2017
 11. mihnhi
  mihnhi
  à, còn hạn cũng ứ cho tham gia đâu :<
  Mar 19, 2017
 12. Looking4something
  Looking4something
  event gì thế :v sợ ngta rinh hết giải nhất nên ko cho tham gia à :))
  Mar 20, 2017
 13. mihnhi
  mihnhi
  =)) hem
  có vòng tỏ tình nên hem cho :))
  Mar 21, 2017
  Looking4something likes this.
 14. Looking4something
  Looking4something
  :o tỏ tình với ai :))
  Mar 21, 2017
 15. mihnhi
  mihnhi
  Với ai mềnh thích :<
  Mar 21, 2017
 16. Looking4something
  Looking4something
  Thế có cái gương nào hơm để ngta tỏ tình nào :3
  Mar 22, 2017
 17. mihnhi
  mihnhi
  Đồ nhợn chả đáng yêu :<
  Mar 22, 2017
 18. mihnhi
  mihnhi
  Có gương là Mih á :)))
  Mar 22, 2017