Comments on Profile Post by Rikka Namiko

 1. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  mị nè
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 2. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Đâu??? Rước người cũng phải có kiệu võng đầy đủ chớ
  Mar 13, 2017
 3. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  mai cho cái xe thồ nhóe
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 4. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Méo.. Ngươi nỡ đối xử vs ta zậy hả?? @cua vừa mới đá ta về nà
  Mar 13, 2017
 5. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  hahahaha ăn ở nhe cưng
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 6. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Oa... Ăn ở tốt mỗi tội gặp phải người xấu =((
  Mar 13, 2017
 7. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  y hệt mị. ăn ở rõ tốt mỗi tội gặp người như miiii
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 8. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Nói gì hả con kiaaaaaaaaa
  Mar 13, 2017
 9. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  ô mi ko hiểu tiếng người hửm. tốn cơm ta cho mi đi ăn học mà tiếng ng còn ko hiểu hửm
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 10. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Đúng rồi. Khổ thân đứa nào nói chuyên với mị nãy giờ.. Mà cũng khâm phục đứa đấy thật nha! Mị nói gì nó cũng hiểu XP
  Mar 13, 2017
 11. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  mị là ng xiêu phàm mừ:)))))) coi như thần tiên đóa
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 12. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Ở đây có con ATSM. Người đâu, chém!
  Mar 13, 2017
  Tờ Su Na Mi likes this.
 13. Tờ Su Na Mi
  Tờ Su Na Mi
  chém mi hửmmmmmmm
  Mar 13, 2017
  Rikka Namiko likes this.
 14. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  Nope. Chém đứa nào cần chém =))
  Mar 13, 2017
 15. Rikka Namiko
  Rikka Namiko
  off đây. bye
  Mar 13, 2017
  Tờ Su Na Mi likes this.