Comments on Profile Post by cuadaica

 1. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Ơi, xin hỏi vị đến đây để làm gì?
  Mar 13, 2017
 2. cuadaica
  cuadaica
  Mần quen :))
  Tui tên Đại ca
  Mar 13, 2017
 3. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Tui tên Yuu hay là Lá cũng được.
  Mar 13, 2017
 4. cuadaica
  cuadaica
  Ok Yuu
  Cô học lớp mấy
  Mar 13, 2017
 5. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Lớp 9. Còn cô?
  Mar 13, 2017
 6. cuadaica
  cuadaica
  lớp 12 cô ạ =))
  Mar 13, 2017
 7. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Vậy phải gọi bằng chị rồi :3
  Mar 13, 2017
 8. cuadaica
  cuadaica
  à hí hí. Gọi anh cũng ok
  Mar 13, 2017
 9. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Ok luôn anh, em nghi anh là lưỡng đấy.
  Mar 13, 2017
 10. cuadaica
  cuadaica
  từ khi vào đây anh đã lưỡng rồi =))
  Mar 13, 2017
  Akahiko Yuu likes this.
 11. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Uk, không sao. Em không có phân biệt đâu.
  Mar 13, 2017
 12. cuadaica
  cuadaica
  anh cũng không mặc cảm đâu =))
  Mar 13, 2017
 13. Akahiko Yuu
  Akahiko Yuu
  Ahihi, mà anh có tham gia Event va-lung-trắng phải không?
  Mar 13, 2017
 14. cuadaica
  cuadaica
  ừ =))
  Mar 13, 2017