Comments on Profile Post by Nyan scorp

 1. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  đọc comt trên của Akari nhá, tệ rất tệ
  đi chết đây
  Mar 13, 2017
 2. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Ô, khoan chết, khoan chết, để bóe bắn một phát rồi toạch cũng chưa muộn mà :D
  Mar 13, 2017
 3. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  đây muốn nhảy cầu
  Mar 14, 2017
 4. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Cho boé nhảy chung với...
  Dù sao cũng sắp toi, chỉ còn là vấn đề thời gian ._.
  Mar 14, 2017
 5. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  okie luôn, xem ngày đi mèo
  Mar 15, 2017
 6. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Khi nào cx được ạ ._.
  Mar 16, 2017
 7. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  nhảy rồi, chết rồi, hồn hiện về đây
  Mar 16, 2017
 8. Nyan scorp
  Nyan scorp
  ●▽●
  Mar 16, 2017
 9. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  viếng đê, 500K (công khai đòi tiền)
  Mar 16, 2017
 10. Nyan scorp
  Mar 16, 2017
  ohscorpiokelly likes this.
 11. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  tốt ghê gớm, chợt cảm thấy vui vì có một nhok bạn như vậy, tiền ngập nhà, thôi đến nước này đành khai sự thật
  chưa chết đâu nhá, chuẩn bị đê, đây sẽ đến nhà nhok ăn trực, hố hố
  Mar 16, 2017
 12. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Mar 16, 2017
 13. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  ợ,quả này chết thật roài
  Mar 16, 2017
  Nyan scorp likes this.
 14. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Chết sẵn rùi sao phải xoắn ovo
  Mar 16, 2017
 15. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  khi nào nhok xuống đây
  Mar 18, 2017
 16. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  xuống địa ngục, lộn âm phủ thôi
  Mar 18, 2017
 17. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Chờ khi nào kiểm tra 1 tiết Vật Lý xong nhok sẽ xuống chơi với anh =v=
  Mar 18, 2017
 18. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  okie, đây xong tiết văn cũng chết
  Mar 19, 2017
 19. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  à quên chết rồi mà nhỉ
  Mar 19, 2017
 20. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Bóe sẽ sớm xuống đó thui =v=
  Mar 19, 2017
 21. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  mong chết vui vẻ
  Mar 19, 2017
 22. Nyan scorp
  Nyan scorp
  À, vâng.... :v
  Mar 19, 2017
 23. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  ko cần cám ơn đâu
  Mar 20, 2017
 24. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Méo cảm ơn đâu ợ :v
  *chọt ava*
  Ku-te quớ, cơ mà anh Akashu ngầu lòi đâu rùi ?
  Mar 20, 2017
 25. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  quẳng rồi
  ava đôi đấy
  đẹp ko
  nhok có để ava đôi với ai ko
  Mar 20, 2017
 26. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Hơm có ạ ._.
  Dự định sẽ để với con Sagitt một cái ạ :v
  Mar 21, 2017
 27. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  Sagitt là bạn thân nhok hả
  mà nhok thức khuya nhỉ
  Mar 21, 2017
 28. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Vâng, nó học chung hồi cấp một rùi ạ :v
  Lần đầu em thức khuya đến thế =.=
  Mar 21, 2017
 29. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  e hèm, thức khuya vì Kelly này phải hơm
  Mar 25, 2017
 30. Nyan scorp
  Nyan scorp
  Nốp !!!
  Xin đính chính là không ạ :v
  Mar 28, 2017
  ohscorpiokelly likes this.