Comments on Profile Post by cuadaica

 1. Puevigreven
  Puevigreven
  đệ dời lịch lại một ngày, hôm nay mới là 8 - 3
  Mar 9, 2017
 2. cuadaica
  cuadaica
  một mình một ngày :) Truất nhỉ =))
  Mar 9, 2017
 3. Puevigreven
  Puevigreven
  Tại vì có người nói sẽ biến mất trong ngày 8 - 3 nên đệ quyết sẽ
  Mar 9, 2017
 4. cuadaica
  Mar 9, 2017
 5. Puevigreven
  Puevigreven
  Có chuyện gì vi không?
  Mar 14, 2017
 6. cuadaica
  cuadaica
  Chuyện buồn thì có :3
  Mar 14, 2017
 7. Puevigreven
  Puevigreven
  Sao, kể nghe coi
  Mar 14, 2017
 8. cuadaica
  cuadaica
  kiểm tra cả lớp cùng coi sách, cớ sao chỉ có t bị nhắc nhở và bị đánh dấu bài :3
  Mar 14, 2017
 9. Puevigreven
  Puevigreven
  có vậy mà cũng buồn
  cười lên coi
  Mar 14, 2017
 10. cuadaica
  cuadaica
  trả bài thì được có 7đ, thầy trừ cmn 3đ vì bị đánh dấu, bài 1 tiết đới T_T
  Mar 14, 2017
  Puevigreven likes this.
 11. Puevigreven
  Mar 14, 2017