Comments on Profile Post by ohscorpiokelly

 1. Sweet Angel
  Sweet Angel
  Chúc bạn may mắn lần sau
  Mar 5, 2017
 2. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  hả sao lại vậy, đừng chúc vậy mà, còn có 5 ngày nữa thôi T_T
  Mar 5, 2017
 3. Sweet Angel
  Sweet Angel
  Tôi đã chúc bạn may mắn còn gì
  Mar 6, 2017
 4. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  à vâng, tui thi xong rồi đây, kết quả tệ, nhờ cậu đấy
  Mar 12, 2017
 5. Sweet Angel
  Sweet Angel
  Quá khen. Không cần hậu tạ tôi đâu
  Mar 12, 2017
 6. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  hậu tạ mấy cục gạch
  Mar 13, 2017
 7. Sweet Angel
  Sweet Angel
  Thử xem nào. Bạn sẽ được 1 vé vô bệnh viện miễn phí
  Mar 16, 2017
 8. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  ựa, ko ngờ gặp người bạo lực ko kém
  Mar 18, 2017
 9. Sweet Angel
  Sweet Angel
  Crush chế là Yết ca á. Sợ chưa? .-.
  Mar 18, 2017
 10. ohscorpiokelly
  ohscorpiokelly
  Crush câu thôi
  tui đây là Yết ca này
  Mar 19, 2017
 11. Sweet Angel
  Sweet Angel
  Crush cụa tôi là Yết của Yết, sợ chưa? =A=
  Apr 6, 2017