Comments on Profile Post by Hoshi Akari

 1. Pis Pummie
  Pis Pummie
  hịhị, dễ nhớ henn!! :))) Cảm ơn nhaaa mạiiiii
  Feb 22, 2017
 2. Hoshi Akari
  Hoshi Akari
  Sinh nhật tui cũng dễ nhớ lắm á =))
  Cần quà không?
  Feb 22, 2017
 3. Pis Pummie
  Pis Pummie
  Sinh ngày mấy zị bồ??? OvO
  Qùa!! Yayy <3 Muôn lăm muôn lăm!!
  Feb 23, 2017
 4. Hoshi Akari
  Hoshi Akari
  3/3 đó, số cũng đẹp mà ha ♪okay sẽ có quà :')
  Feb 23, 2017
 5. Pis Pummie
  Pis Pummie
  wow!! Số đúng đẹp (y)!! <3 Thương mài quá huhu!! <33
  Feb 23, 2017
 6. Hoshi Akari
  Hoshi Akari
  Chờ đê, dù hơi bị lâu :'))
  Pum vẫn là Song Ngư mà ha :v
  Feb 23, 2017
 7. Pis Pummie
  Pis Pummie
  miễn có quà là sẽ kiên nhẫn <3
  Hí hí, ừa Pum cung Song Ngư đó :))))
  Feb 23, 2017