Comments on Profile Post by cuadaica

 1. Puevigreven
  Puevigreven
  Chẳng lẽ lại bắt ở lại
  Jan 26, 2017
 2. cuadaica
  cuadaica
  không khách sáo
  ở lại luôn :)
  Jan 26, 2017
  Puevigreven likes this.
 3. Puevigreven
  Puevigreven
  Thì ra là mắc mưu
  Jan 27, 2017
 4. Puevigreven
  Puevigreven
  Thôi thì vào nhà uống trà
  Jan 27, 2017
 5. cuadaica
  cuadaica
  Ta ko biết uống trà.
  Thôi thì mềnh uống rượu đi :)
  Jan 27, 2017
  Puevigreven likes this.
 6. Puevigreven
  Puevigreven
  ta uống rượu nhớ đâu bị hại thì sao?
  Jan 29, 2017
 7. cuadaica
  cuadaica
  e hèm
  đâu phải ai cũng xấu xa như đệ :))
  Jan 29, 2017
 8. Puevigreven
  Puevigreven
  Ách, huynh đệ là phải giống nhau
  Feb 2, 2017