Comments on Profile Post by cuadaica

 1. Puevigreven
  Puevigreven
  Chào cậu
  Jan 23, 2017
 2. cuadaica
  cuadaica
  Tau là đại ca, 17, 18 t
  Xưn hô thế nào cho tiện đơi :)
  Jan 23, 2017
  Puevigreven likes this.
 3. Puevigreven
  Puevigreven
  Đại ca thì cho cậu làm đai ca đi, tôi sẽ làm tiểu đệ
  Jan 23, 2017
 4. cuadaica
  cuadaica
  hạnh phúc vỡi :)
  lần đầu tiên có đứa cho mềnh làm đại ca ( trước giờ toàn đi bắt ép con nhà người ta không hà)
  Ta êu đệ nắm, nắm luôn :)
  Jan 23, 2017
  Puevigreven likes this.
 5. Puevigreven
  Puevigreven
  Nhưng mà đại ca khó làm, rất khó đó
  Jan 23, 2017
 6. cuadaica
  cuadaica
  Kệ chớ, mềnh thích là được rầu :)
  Jan 23, 2017
  Puevigreven likes this.
 7. Puevigreven
  Puevigreven
  Cậu có dùng facebook không? quên mất, đại ca có dùng face không?
  Jan 23, 2017
  cuadaica likes this.
 8. cuadaica
  cuadaica
  cóa
  có xin luông hông
  đây nà
  Jan 23, 2017
  Puevigreven likes this.
 9. Puevigreven
  Puevigreven
  tên, avt, link không vao được.
  Tôi tên Tiêu Minh Tông, avt là hình trai đẹp dàng nằm
  Jan 23, 2017
 10. cuadaica
  cuadaica
  tau vào lại thấy vẫn được mà.
  tau là Ếch Xanh hay Xanh Ếch gì đới, hình đại diện là thằng sasuke nhá
  Jan 23, 2017