Comments on Profile Post by mihnhi

 1. Looking4something
  Looking4something
  Thịt nhợn ngoài chợ nhiều lắm :))
  Oct 23, 2016
 2. mihnhi
  mihnhi
  Nhợn ở đây nhon hơn :))
  Oct 23, 2016
 3. Looking4something
  Looking4something
  ở đây chỉ có Sói thôi :3
  Oct 23, 2016
 4. mihnhi
  mihnhi
  Vậy ăn tạm thịt sói cũng dc :))
  Oct 23, 2016
 5. mihnhi
  mihnhi
  Mà phải là sói lai nhợn cơ :v
  Oct 23, 2016
 6. Looking4something
  Looking4something
  mún lai nhợn thì phải thường xuyên dc cúng nạp nhiều thịt nhợn mới dc :))
  Oct 23, 2016
 7. mihnhi
  mihnhi
  :v cho nhợn ăn thịt sói cũng dc vậy :))
  Oct 23, 2016
 8. Looking4something
  Looking4something
  như thế làm sao thành sói lai nhợn dc :))
  Oct 24, 2016
 9. mihnhi
  mihnhi
  Thì nhợn lai sói cũng ngon mà :3
  Oct 24, 2016
 10. Looking4something
  Looking4something
  nhưng ở đây ko có nhợn đâu :))
  Oct 24, 2016
 11. mihnhi
  mihnhi
  Có con nhợn đột biến gen màu trắng nhìn giống con tó còn gì :v
  Oct 25, 2016
 12. Looking4something
  Looking4something
  có con nhợn màu xanh to tròn kia kìa :)) à nó giống hình e lip nằm ngang hơn :))
  Oct 25, 2016
 13. mihnhi
  mihnhi
  Đây là mều, k phải nhợn :<
  Oct 25, 2016
 14. Looking4something
  Looking4something
  nó béo còn hơn cả nhợn mà :))
  Oct 26, 2016
 15. mihnhi
  mihnhi
  :v đấy chỉ là hiện tượng đánh lừa bản chất thôi :))
  Oct 27, 2016
 16. Looking4something
  Looking4something
  kiểu j thì ăn thịt nó cũng hơn con sói còm nhom kia :))
  Oct 27, 2016
 17. mihnhi
  mihnhi
  :v xương ninh ra ngọt nước hơn :))
  Oct 27, 2016